Immotheker Finotheker
  • Verzekeren

Brandverzekering: hoeveel kost dat nu echt?

3 december 2019
3 min. leestijd

Over hoe de prijs van een brand- of woningverzekering wordt opgebouwd, hebben we al uitvoerig uitgeweid. Hoe je brandverzekeringen met elkaar kunt vergelijken en waarop je moet letten als je op zoek bent naar de goedkoopste brandverzekering, hebben we ook al uitgelegd. Maar hoeveel kost een brandverzekering nu echt, aan het eind van de rit? Dat krijg je hier duidelijk voorgerekend. 

De ene brandverzekering is de andere niet. De verschillen tussen de dekkingen, vergoedingslimieten en andere voorwaarden zijn soms groot. De premie voor brandverzekeringen kan dan ook makkelijk 40% verschillen. Veel hangt af van wat jij precies nodig hebt en welk aanbod een verzekeraar je soms tijdelijk kan doen binnen een promotiecampagne, bijvoorbeeld. 

Bekijk hier hoe je brandverzekeringen met elkaar kunt vergelijken 

De premie hangt af van de waarde van het gebouw. Die waarde laat je best bepalen aan de hand van een zogenaamd ‘evaluatierooster’. Dit formulier krijg je van de verzekeraar. Dit is een soort vragenlijst aan de hand waarvan de waarde van het vastgoed kan worden bepaald. Vul je het correct in, dan verbindt de verzekeraar zich ertoe het vastgoed niet als onderverzekerd te beschouwen, dus niet de zgn. ‘evenredigheidsregel’ toe te passen en de schade maar gedeeltelijk terug te betalen.

Ben je eigenaar, dan wordt de nieuwwaarde verzekerd, dus ontvang je na schade het bedrag nodig om de woning indien nodig herop te bouwen. 

Ben je huurder, dan moet je slechts de werkelijke waarde laten verzekeren, dat is de nieuwwaarde min de slijtage van de woning: 20 tot 30 % minder. 

De premie voor de inboedel wordt op een andere manier bepaald: 

  • Op basis van de waarde van het duurste voorwerp in huis; 
  • Een percentage van de waarde van het gebouw; 
  • Of op basis van jouw eigen schatting. 

Lees hier hoe de prijs van een brandverzekering precies wordt opgebouwd 

Prijsberekening 

Premie brandverzekering per jaar 

Voorbeeld: standaard woning, open bebouwing, gelegen in Leopoldsburg, 1 living, 1 keuken, 1 badkamer, 3 slaapkamers, 1 bureau en garage.

Prijsberekening op basis van hetzelfde evaluatierooster en met dezelfde dekkingen. 

  • in Wallonië, en in Vlaanderen in principe vanaf 1 januari 2019, moeten huurders verplicht een huurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Op die manier zijn eigenaars er zeker van dat eventuele schade aan het gehuurde pand gedekt zal zijn. 

  • Het gebeurt wel regelmatig dat de huurder vrijgesteld wordt van die verplichting wanneer de eigenaar een clausule ‘afstand van verhaal’ opneemt in het contract. Als huurder kijk je best goed na dat de clausule wel degelijk in de huurovereenkomst voorzien is. 

Als huurder moet je slechts de werkelijke waarde laten verzekeren, dat is de nieuwwaarde min de slijtage van de woning: 20 tot 30 % minder. 

Dit is een gemiddelde prijs voor een standaard woning. Elke situatie is anders. Het is dus belangrijk dat je de brandverzekering afsluit die perfect bij jou past. 

Hoeveel kost de juiste brandverzekering voor jou? 

Dat rekent Immotheker Finotheker je graag voor.