Immotheker Finotheker
  • Wonen
  • Nieuws

Hoeveel moet je opzij zetten voor de studies van je kinderen?

Het kot, de boeken, het leef- en inschrijvingsgeld: studerende kinderen kosten geld, veel geld. Hoeveel precies en hoe kan je dat financieren?

Zoon- of dochterlief heeft de middelbare school af en gaat verder studeren... Een grote stap, ook financieel. Een professionele bachelor aan de hogeschool duurt minstens drie jaar, voor een academische master-opleiding heb je minstens 4 à vijf jaar nodig... En dan gaat het nog om een eerste diploma; veel jongeren gaan tegenwoordig nog voor een bijkomende opleiding om hun kansen op een goede job te vergroten. De meeste ouders willen dat graag financieren om hun kind een sterke start te geven in het leven. Hoeveel moet je daarvoor opzij zetten?

Studerende kinderen kosten veel geld: vier op tien 45- tot 55-jarigen geeft aan niet meer te kunnen sparen

Het gemiddelde kostenplaatje

Studenten kosten handenvol geld: gemiddeld 12.000 euro voor een kotstudent en 7.600 euro voor een pendelstudent. In zes jaar tijd zijn de studiekosten met zo’n 10 procent gestegen, meer dan de inflatie. Bovendien dreigt het inschrijvingsgeld ook nog eens te stijgen. Volgens een studie van het Centrum voor budgetadvies en –onderzoek (Cebud) kost een jongere die in het academiejaar 2014-2015 studeert aan de hogeschool en op kot gaat gemiddeld 12.008 euro, als pendelstudent 7.598 euro. Studeren aan de universiteit kost gemiddeld 125 euro minder. Als je recht hebt op een studietoelage, dalen de totale jaarkosten tot 11.492 euro voor een kot- en 7.082 euro voor een pendelstudent.

Kot met kosten

De kosten voor een kot nemen een grote hap uit het studiebudget Een kotstudent kost in 2014 12.008 euro per jaar. Reken maar uit: voor studie van vijf jaar is dat ruim 60.000 euro. Als je begint te sparen vanaf de geboorte van je kind als je kind, moet je met een inflatie van 2% per jaar dus op 18 jaar tijd een kapitaal van 85.695 euro voorzien. Studiekosten stijgen bovendien sneller dan inflatie, dus die som zal nog stijgen. Zo zit het voor de pendelstudent. Wil je weten hoeveel je per maand moet sparen tegen de tijd dat de studiekosten echt komen? Dat hangt niet alleen af van je inleg, maar ook van het rendement dat je kan halen.

Zoveel kost een pendelstudent

De grote kost van een kot valt weg, maar dat betekent niet dat studeren echt goedkoop wordt. Een pendelstudent kost 7.598 euro per jaar. Reken maar uit: na een studie van gemiddeld vijf jaar studie is dat ruim 38.000 euro. Als je begint te sparen bij de geboorte van je kind en rekent op een inflatie van 2% per jaar, moet je een kapitaal van 54.273 euro voorzien. Hoeveel je moet sparen per maand om deze som bij elkaar te sparen, hangt af natuurlijk af van het rendement dat je krijgt op je beleggingen.

Als je als ouders de studie van je kind kan bekostigen, is dat de beste investering voor een gezonde financiële toekomst

Niet sparen, maar investeren in de kinderen

Eén of meer kinderen laten studeren kost veel geld, zoveel is duidelijk. Vier op tien van de 45- tot 55-jarigen geeft dan ook aan van niet meer te kunnen sparen. In ons land wordt de studie van de kinderen bij de meerderheid van de studenten door hun ouders betaald. In Nederland en Amerika moeten heel wat studenten een zware studielening aangaan en heel wat studenten hebben een studentenjob om hun studies mee te helpen bekostigen. Dat zorgt ervoor dat ze hun zelfstandige leven starten met een stevige studieschuld die nog afgelost moet worden. Als je als ouders de studie van je kind kan bekostigen, is dit de beste investering voor een gezonde toekomst en een goed financieel leven.