Immotheker Finotheker
 • Verzekeren

De prijs van een brandverzekering hangt af van deze 5 factoren

Hoeveel een brandverzekering kost, daar is niet één antwoord op. Het hangt af van veel factoren. Ga je zelf op zoek naar de juiste brandverzekering, dan is de verleiding groot om ‘snel even’ op brandverzekering te googelen en puur op prijs te beslissen. Met deze blogpost kijk je net iets verder. Zo kan je juister kiezen. En geruster slapen! 

Met een brandverzekering (ook woonverzekering genoemd) bescherm je als eigenaar de waarde van je woning na brand, storm, overstroming, inbraak, enz. Door de schadevergoeding van de verzekeraar moet de woning in haar oorspronkelijke waarde kunnen worden hersteld. Bijkomend kan je ook de inboedel verzekeren, een extra diefstalverzekering nemen, je burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan anderen verzekeren, … 

Prijsfactor 1: De dekkingen

Belangrijk bij het vergelijken en kiezen van een brandverzekering zijn de zogenaamde dekkingen, ook risico’s of waarborgen genoemd. 

Elke brand- of woonverzekering heeft standaard enkele verplichte dekkingen: voor brand, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, natuurrampen, en ook: terrorisme. Daarbovenop kan je kiezen voor (niet-verplichte) aanvullende en optionele dekkingen voor (bijvoorbeeld): 

 • Een diefstalverzekering
 • Ook de tuin- en zwembadverzekering maakt opgang, die dekt schade door storm en diefstal van tuinmeubelen, waardevolle planten en bomen, barbecue, gereedschap, materiële schade aan een zwembad, de afdekking, de technische installatie... 
 • Een andere optie is een dekking ‘indirecte verliezen’. Die betaalt bovenop de schadevergoeding doorgaans 10% voor ‘indirecte’ of ‘onrechtstreekse verliezen’, zoals portkosten, kosten voor een auto, tijdverlies…

Prijsfactor 2: Vrijstelling of franchise 

Net als bij een schadeverzekering voor je auto is ook in dit geval meestal een vrijstelling of franchise voorzien: dit is een deel van de schadekosten dat je zelf moet dragen. Die som wordt afgetrokken van je schadevergoeding. Dit bedrag is wettelijk vastgelegd. Heb je een schadegeval, dan is de vrijstelling gelijk aan dit bedrag.

Brandverzekeringen zonder vrijstelling? Die zijn er ook op de markt. Sommige maatschappijen maken hun aanbod hiermee extra aantrekkelijk. Maar houd er dan zeker rekening mee dat de premie die je moet betalen (veel) hoger kan zijn. Omgekeerd kan ook: met een hogere franchise kan je vaak een lagere premie krijgen. 

Prijsfactor 3: De premie 

Voor het pakket aan dekkingen betaal je een premie aan de verzekeraar, per maand, kwartaal of jaar. Die premie is gebaseerd op: 

 • De waarde van je woning
 • De ligging van je woning (dit wordt op straatniveau bekeken)
 • De waarde van de inboedel (voor inboedel- of diefstalverzekering)
 • Gangbare tarieven voor burgerlijke aansprakelijkheid
 • De waarde van de voorwerpen die je wilt verzekeren tegen diefstal

Houd hierbij voor ogen dat een juiste waardebepaling cruciaal is. 

Bij onderverzekering (nl. voor een te lage waarde) zal ook de tegemoetkoming te laag liggen om je woning/inboedel in hun oorspronkelijke waarde te herstellen. In dit geval kan de verzekeraar de zogenaamde ‘evenredigheidsregel’ toepassen, waardoor jij voor een deel van de kosten moet opdraaien. Dit kan je al gauw een paar duizend euro kosten. Om financieel verlies en onprettige discussies te voorkomen, kan je de waarde laten bepalen:

 • Via een evaluatierooster dat je invult 
 • Door een expert die een expertiseverslag levert 

Prijsfactor 4: De risico’s

Om de premie te bepalen, houdt de verzekeraar ook rekening met de kans op schade. Hoe groter die kans, hoe hoger de premie. Het staat de verzekeraar vrij de risico’s in te schatten en zijn prijs te bepalen. De prijs kan dus variëren al naargelang:

 • Je woning een rieten dak of ontvlambare materialen in de muren heeft
 • Je een villa, halfopen bebouwing, appartement of een huis in de rij bewoont
 • Het pand al dan niet permanent bewoond is
 • Het huis van je dromen erg afgelegen ligt, zonder directe buren, en vlakbij vluchtwegen, zodat de kans op inbraak groot is
 • Je kunstwerken en interieurstukken van grote waarde in huis hebt
 • Er (te) weinig of geen beveiligingsmaatregelen zoals een alarminstallatie en degelijke sloten voorzien zijn
 • Er door de aard van je professionele activiteiten een verhoogd brandgevaar is, enz.

De verzekeraar kan ook weigeren bepaalde risico’s te verzekeren - bv. als je in erkend overstromingsgevoelig gebied woont - of enkel wil verzekeren op voorwaarde dat je bepaalde beveiligingsmaatregelen neemt.

Prijsfactor 5: De index 

De premies voor brandverzekeringen worden elk jaar geïndexeerd (omdat ook de kosten om je woning in haar oorspronkelijke waarde te herstellen stijgen). De premies volgen dan meestal de evolutie van de ABEX-index. Die wordt twee keer per jaar uitgebracht door een team van deskundigen. Die berekenen de kostprijs voor het bouwen van een privéwoning of een handelspand in heel België. De experts houden daarbij rekening met de kostprijs voor bouwmaterialen en met de loonkosten. De verzekeraar kan de verzekerde bedragen indexeren en aanpassen aan de huidige ABEX. Zo kan men de waarde van een goed bepalen op het moment van het schadegeval.

Hoeveel kost de juiste brandverzekering voor jou? 

Zoals je ziet spelen er heel wat factoren mee bij het bepalen van de prijs voor een brandverzekering. Via onze simulatietool kan je zelf een berekening maken. Maar natuurlijk staan we ook voor je klaar in een van onze 100 kantoren.