Immotheker Finotheker
  • Wonen
  • Nieuws

Eigen woning onbetaalbaar voor jongeren

Leuven, 21 mei 2021 – Adviesbureau Immotheker Finotheker trekt aan de alarmbel. Want als het zo doorgaat, kunnen enkel beleggers zich nog de aankoop van een woning veroorloven. Voor twee derde van de 21- tot 35-jarigen is de aankoop van een eigen woning nu al een onbereikbare droom, zo blijkt uit een eigen onderzoek. “Voor jongeren zit de woningmarkt op slot. Zelfs hoogopgeleide starters met een hoger inkomen hebben onvoldoende middelen voor de aankoop van een eigen woning”, waarschuwt John Romain van Immotheker Finotheker. Het adviesbureau pleit voor een doordachte startersaanpak vanuit de overheid.

Een stem geven aan jongeren

Immotheker Finotheker merkt al langer dat het voor jongeren steeds lastiger is om nog een eigen woning te kopen. Het aandeel van de jongere starters tot 35 jaar die via het adviesbureau leenden voor hun woning bedroeg nog 61% in 2011. Tien jaar later is hun aandeel verwaterd naar 41%. Het illustreert dat steeds meer jongeren de aankoop van hun eerste woning moeten uitstellen, zelfs in die mate dat de gemiddelde leeftijd van vastgoedkopers in ons land al gestegen is naar 42 jaar. Romain: “Het is een verontrustende evolutie. We moeten onze jongeren een perspectief kunnen bieden. Want als ze de aankoop van een eigen woning almaar moeten uitstellen, dan dreigen ze vroeg of laat helemaal af te haken. Dat kan een dramatisch effect hebben op de armoedecijfers in ons land. Het is intussen al meermaals aangetoond dat wie als 65-plusser geen eigen woning heeft, een veel grotere kans heeft om in de armoede verzeild te geraken.”

Vanuit die bezorgdheid wil Immotheker Finotheker een stem geven aan de Belg en in het bijzonder in dit persbericht aan de vele Belgen jonger dan 35 jaar die worstelen met hun woningdroom. Daarom liet het adviesbureau via Ivox een onderzoek uitvoeren bij 2.000 Belgen, om te peilen naar hun financiële doelstellingen. Het onderzoek legt de precaire situatie van jongeren bloot.

64% van de jonge starters kan geen eigen woning kopen

Binnen de grote groep van 21- tot 35-jarigen geeft vandaag 43% aan dat ze eigenaar zijn van een woning. Maar liefst 64% van de jonge niet-eigenaars geeft aan dat het voor hen op dit moment onmogelijk is om een eerste eigen woning te kopen. Meer nog: 10% denkt zelfs nooit nog een eigen woning te kunnen kopen. Romain: “De forse prijsstijgingen zijn een probleem voor jongere kopers, nu de Nationale Bank ook een hogere eigen inbreng oplegt. Wie koopt en leent heeft daardoor in 2020 een eigen inbreng op tafel gelegd die een derde hoger is dan het jaar voordien.”

Over alle leeftijdsgroepen heen bedroeg de gemiddelde eigen inbreng 113.827 euro in 2020, zo leert de studie van Immotheker Finotheker. De 40-plussers (dat is ook de grootste groep van kopers) heeft een eigen inbreng van 155.949 euro. Ter vergelijking: de eigen inbreng in de leeftijdscategorie van 30 tot 35 jaar bedraagt gemiddeld 108.880 euro en bij de 25- tot 30-jarigen is dat gemiddeld 72.958 euro. Romain: “De oudste groepen die kopen en lenen worden steeds groter. Ze hebben veel meer eigen inbreng en drijven samen met de kopers die geen woonkrediet nodig hebben de prijzen dus fors omhoog.” De meeste twintigers en dertigers kunnen daar niet tegenop. Zij vallen uit de boot.

1 op 4 woont in hotel mama en 1 op 2 krijgt financieel duwtje in de rug van ouders of familie

Zowat 24% van de jonge starters geloven dat het voor hen moeilijker wordt in de toekomst om een eerste eigen huis te kopen en volgens 51% is dit ronduit onmogelijk zonder steun van hun ouders of familie. Romain: “3 op de tien huurt, één op vier woont nog thuis en wij zien dat ouders steeds vaker financieel bijdragen aan de koop van een eerste woning.” Zo kreeg 49% van de jongere Belgische woningeigenaars bij de aankoop van hun eerste woning een duwtje in de rug van hun ouders of andere familie: 37% kreeg een bedrag en 16% kon een bedrag lenen bij de ouders. Het gemiddelde bedrag dat deze personen van hun ouders kregen ligt (door enkele uitschieters) hoog: 58.031 euro. Daartegenover staat dat 43% van hen minder kregen dan 10.000 euro en 57% niet meer kreeg dan 25.000 euro.

84% van de jongeren die hoogstens een diploma van middelbaar onderwijs op zak hebben en zelfs 64% van de hoogopgeleide jongeren vallen op dit moment uit de boot

Van de jongeren die hoogstens een diploma van middelbaar onderwijs op zak hebben, geeft 84% aan dat ze zich op dit moment geen eigen woning kunnen veroorloven omdat ze hiervoor onvoldoende gespaard hebben. Maar niet alleen zij hebben het zeer lastig. Zo zegt ook 64% van de hoogopgeleide jongeren dat de woningmarkt voor hen op slot zit omdat ze hiervoor onvoldoende gespaard hebben. “Dat hoogopgeleide jonge starters met over het algemeen hogere salarissen zelfs geen mogelijkheid zien om een eigen woning te kopen, laat zien hoe erg de huidige woningmarkt op slot zit voor de jongere generatie”, zegt Romain. “Huizenprijzen zijn gestegen tot recordhoogtes en hopelijk is er de komende jaren geen woningtekort. Dit in combinatie met een spaarrente van bijna nul procent, die spaarders naar onroerend goed als belegging drijft, is een giftige en prijsopdrijvende cocktail die woningen voor starters en vooral voor jongeren en alleenstaanden onbereikbaar maakt.”

De overheid moet ingrijpen

Volgens Romain is er in ons land dringend nood aan maatregelen om ook voor jongeren perspectief te bieden en de toegang tot de woningmarkt te verzekeren. Daarom pleit Immotheker Finotheker voor een daadkrachtige startersaanpak vanuit de overheid. Om te beginnen moeten starters – die minder kapitaal kunnen investeren – gemakkelijker meer dan 90% van het aankoopbedrag kunnen lenen bij de banken, zonder daarvoor gepenaliseerd te worden met een hogere intrestvoet. “Dat is mogelijk met een overheidswaarborg, of de overheid kan ook zelf startersleningen verstrekken. Bovendien moeten starters ook makkelijker leningen kunnen afsluiten met een looptijd van 30 jaar”, stelt Romain voor. Ook het aanbod van starterswoningen moet omhoog. Daarvoor pleit Immotheker Finotheker voor een verdere verlaging van de verkooprechten voor starterswoningen en hogere verkooprechten voor wie al een woning heeft. “De droom van een betaalbare woning komt in het gedrang als we niet snel ingrijpen”, besluit Romain.

Meer informatie over dit bericht

Immotheker Finotheker
John Romain
Bestuurder directeur
Tel. 016 46 85 43