Immotheker Finotheker
  • Wonen

Het overbruggingskrediet: alles wat je moet weten

Je wil een nieuwe woning kopen of bouwen, maar hebt nog geen koper gevonden voor je oude woning? Een overbruggingskrediet is een lening die speciaal in het leven werd geroepen om de financieel zware periode tussen een vastgoed aan- en verkoop te overbruggen. In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor je op een rij en overlopen we de voor- en nadelen. Kortom, alles wat je moet én wil weten.

Overbruggingskrediet: betekenis

Bij een overbruggingskrediet schiet een kredietverstrekker de som geld voor die je zal ontvangen bij verkoop van je eigendom, zodat je de opbrengst al kan gebruiken voor de financiering van een nieuwe woning. Het gaat om een kortlopend krediet (meestal enkele maanden tot maximaal twee jaar) dat je pas aan het einde van de looptijd terugbetaalt. Je hoeft dus ondertussen geen kapitaal af te lossen, zoals bij een ‘gewoon’ woonkrediet maar enkel (meestal) maandelijks de interesten verschuldigd op de ontleende som.

Een typisch geval waarbij het overbruggingskrediet een oplossing biedt, is bij de aankoop of het bouwen van een woning terwijl je huidige woning nog niet verkocht is. Het geld van de verkoop van je huidige woning, dat je normaal zou gebruiken voor de financiering van de nieuwe woning, is bijgevolg nog niet beschikbaar. In afwachting van het vinden van de juiste koper, schiet de kredietverstrekker het geld voor dat je, rekening houdend met de schattingswaarde van je woning, uit die verkoop zou kunnen bekomen.

Wat je maximaal kan lenen onder de vorm van een overbruggingskrediet, verschilt van kredietverstrekker tot kredietverstrekker. Doordat je de exacte verkoopprijs van je huidige woning nog niet kent, is de verkoopwinst onzeker en hou je dus best rekening met een lagere verkoopprijs dan de vraagprijs. De kredietverstrekker zal dit zeker ook doen en het bedrag van het overbruggingskrediet bepalen, niet alleen rekening houdend met je financiële draagkracht maar ook in functie van het type en de geschatte waarde van het te verkopen onroerend goed. 

Zo werkt een overbruggingskrediet in de praktijk

Stel, je hebt je huidige gezinswoning te koop gesteld voor 250.000 euro, maar je hebt nog geen koper gevonden. Bij de verkoop van deze woning is nog een bedrag te betalen van 150.000 euro (saldo lopende lening + wederbeleggingsvergoeding + handlichting van de hypotheek + andere kosten zoals makelaarsloon inbegrepen) waardoor je 100.000 euro zou overhouden. 

Je nieuwe woning kost 300.000 euro, alle verwervings- en leningskosten inbegrepen, maar doordat je huidige woning niet verkocht is, kan je nog niet beschikken over de mogelijke verkoopwinst van 100.000 euro; het bedrag dat je nodig hebt om, naast een nieuw woonkrediet van 200.000 euro, je nieuwe woning te kunnen kopen.

Om deze periode te overbruggen, kan je een overbruggingskrediet afsluiten van 100.000 euro (onder voorbehoud dat de kredietverstrekker het maximum bedrag wil ter beschikking stellen onder de vorm van een overbruggingskrediet). Zodra de verkoopakte van de oude woning wordt getekend bij de notaris zal met de bekomen verkoopprijs het overbruggingskrediet in één keer worden afgelost. 

Kun je je fiscaal voordeel behouden?

Sinds 1 januari 2020 is in Vlaanderen het fiscaal voordeel van de woonbonus afgeschaft. Wanneer je je woning verkoopt, loop je het risico om dit voordeel te verliezen. Immers, de oude lening wordt volledig afbetaald en de hypotheek wordt gelicht. Voor de nieuwe lening krijg je echter geen nieuw fiscaal voordeel!

Bij het aangaan van een nieuwe lening in combinatie met een overbruggingskrediet bieden sommige banken je de mogelijkheid om de woonbonus over te dragen van je oude lening op je nieuwe lening door middel van een pandwissel. Dit gebeurt echter niet automatisch. Het kan voor jou ook belangrijk zijn om naar aanleiding van je nieuwe aankoop de duurtijd van je lening te verlengen om de leenlast te verlagen. Maar veel banken staan dit niet toe als je de woonbonus wil behouden.

Wanneer je dus genoodzaakt bent om een overbruggingskrediet aan te gaan loont het zeker om je grondig te laten adviseren in verband met het behoud van je fiscaal voordeel.

Gangbare tarieven van een overbruggingskrediet

Op een overbruggingskrediet betaal je zo goed als altijd een vaste rentevoet. Die kan variëren al naargelang de kredietverstrekker en het bedrag dat je leent (meestal tussen 2 en 4 %). Ook de looptijden variëren: gangbaar zijn 6, 12, 24 of uitzonderlijk 36 maanden.

Op zoek naar de beste rentevoet voor je overbruggingskrediet? Onze rentebarometer vergelijkt dagelijks 2.000 kredietformules bij 16 banken.

Verborgen kosten van een overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is uiteraard niet kosteloos. Naast de intresten en de verplichte schattingskosten voor het schatten van je oude woning, zal de kredietverstrekker ook dossierkosten aanrekenen. 

De nadelen van een overbruggingskrediet

Het voornaamste nadeel van het overbruggingskrediet? Het is per definitie een krediet op korte termijn. Verlengingen zijn soms mogelijk, maar over het algemeen duur. Een goede raad: sluit je overbruggingskrediet voor een voldoende lange periode af en voor een bedrag dat niet te hoog is. Zo voorkom je problemen en extra kosten. 

Schiet de verkoop van je woning maar niet op? Overweeg dan een verhoging van de  hypotheek op de nieuwe woning of de herfinanciering van een lopende hypotheek. Je kunt het overbruggingskrediet dan laten voor wat het is. 

Op zoek naar een herfinanciering? Onderzoek je opties.

En toch…

Een overbruggingskrediet biedt financiële ademruimte. Je hoeft namelijk gedurende de looptijd van het krediet geen kapitaal af te lossen (enkel rente). Dat biedt je ook de nodige flexibiliteit om een goed bod op je oude woning af te wachten. 

Weet dat, voor wat betreft het openstaande saldo van je bestaande hypotheek, er twee opties mogelijk zijn:

  • het saldo wordt niet meegenomen in het overbruggingskrediet: je betaalt je oude aflossing + het overbruggingskrediet + de nieuwe aflossing.
  • het saldo wordt wél meegenomen in het overbruggingskrediet: je betaalt het overbruggingskrediet + de nieuwe aflossing.

Welke optie wordt gekozen hangt af van de kredietverstrekker, maar naargelang de gemaakte keuze kan de maandelijkse aflossing hoger liggen dan gewenst. Het is ook voor beide opties belangrijk om het eventueel behoud van je woonbonus voor ogen te houden.

Overweeg je een overbruggingskrediet?

Kom eens langs. Onze experts lichten je graag in over je mogelijkheden.