Immotheker Finotheker
  • Wonen
  • Nieuws

Als je kind voor je sterft na een schenking

28 januari 2016
1 min. leestijd

Stel: je hebt een schenking aan je kind gedaan en dan komt het vóór jou te overlijden. Wat moet er in dat geval met het geschonken geld gebeuren? Hopelijk komt het nooit zover, maar voorzie het wel in de schenkingsakte, zodat alles geregeld is áls het gebeurt.

Je kan in de schenking een ontbindende voorwaarde opnemen: bij het overlijden van je kind word de klok teruggedraaid, alsof de schenking nooit heeft plaatsgevonden

Je doet er goed aan in de schenking aan je kind een ontbindende voorwaarde in geval van vooroverlijden op te nemen. In dat geval wordt de klok teruggedraaid: er wordt gedaan alsof de schenking nooit heeft plaatsgevonden. Het geschonken geld keert dan terug naar de ouder, zonder dat hierop successierechten (erfbelasting) moeten betaald worden.

Zo’n conventioneel beding van terugkeer wordt best optioneel geformuleerd: als ouder kan je op dat ogenblik in functie van de omstandigheden beslissen of je het geschonkene al dan niet terug wil. Heeft jouw kind zelf geen kinderen, dan kan een terugkeer misschien wel aangewezen zijn. Als er intussen kleinkinderen zijn, dan vind je misschien dat de schenking beter niet wordt teruggevraagd.

Of misschien ben je als schenker intussen zelf dementerend, waardoor je niet meer bekwaam bent om over het teruggekeerde geld te beschikken? Als ouder moet je ook nadenken over de vorm waarin deze terugkeer moet gebeuren. Het geld wordt immers geïnvesteerd in vastgoed. Weinig ouders willen eigenaar worden van een stukje van het onroerend goed.

Vragen? Maak een afspraak met uw onafhankelijk financieel adviseur.