Immotheker Finotheker
  • Wonen
  • Nieuws
  • Sparen

Sparen voor je eigen woning lukt het best in Hotel Mama

Je bent jong en je wil sparen? Met een startersloon is dat niet evident, als je nog een beetje van het leven wil genieten. Behalve als... je kan reserveren in Hotel Mama. Hoe groot is het verschil?

Tot je dertigste thuis wonen? Waar de vroegere generaties niet snel genoeg het huis uit konden om op eigen benen te kunnen staan, is er nu een grote kentering merkbaar. Tot je dertigste thuis wonen? Perfect normaal. Uit een recent rapport Eurofound blijkt dat bijna de helft van de Europese jongeren tussen 18 en 30 nog thuis woont en afhankelijk is van de ouders. Dat kan uit pure noodzaak vanwege de economische crisis en de hogere jeugdwerkloosheid, maar dat is zeker niet altijd zo. Het heeft ook te maken met een veranderende mindset: jongeren willen niet zo snel mogelijk volwassenen worden met alle verplichtingen die daar bij horen, maar nemen de tijd om te studeren, om te reizen en om een partner te zoeken. Als je nog thuis woont, kan dat zonder aan comfort in te boeten. Meer nog: ondertussen kan je nog sparen. Het is dan ook een groeiende groep jong-volwassenen die aangeeft dat ze in hotel Mama blijven om te kunnen doorsparen voor een goede financiële start en zelfs een eigen stek. Hebben ze gelijk?

Hotel Mama is populair: bijna de helft van de Europese jongeren tussen 18 en 30 jaar woont nog thuis

Hotel Mama, de jackpot

Is het leven echt zoveel goedkoper als je thuis blijft wonen? Het Cebud (centrum voor budgetadvies en budgetonderzoek) rekende het uit: als je thuis blijft wonen en niets hoeft mee te betalen, ben je 1035 euro per maand goedkoper af. Als je thuis toch een steentje bijdraagt, maak je gemiddeld toch nog 751 euro winst per maand. D at kan tellen als je even doorrekent. Als je 25 bent en op je 35ste een huis wil kopen, kan je daardoor flink sparen. Als je geen kostgeld moet betalen, levert je dat 124.000 euro op (1.035 euro x 12 m x 10 jaar = 124.200 euro) op die termijn. Betaal je wel mee, dan is dat nog altijd 90.120 euro (751 euro X 12 m X 10 jaar = 90.120 euro). Niet verwonderlijk dat meer en meer jongeren de huurmarkt gewoon overslaan.

Wie betaalt de wifi?

Zelfs als je als jongere thuis blijft wonen, heb je elke maand minstens 507 euro kosten, berekende het Cebud. Meer dan de helft van dat minimumbudget wordt door de ouders gedragen: eten, de was, huur, energie, verlichting, verzekeringen, een bed, tv en internet,… Dat is goed voor 284 euro per maand. Een aantal ouders vraagt hun kinderen daarvoor kostgeld. De overige 223 euro betaalt de jongere meestal zelf: eigen pc, vakantie, kleding, fiets, openbaar vervoer, kapper, ziekenfondsbijdrage, avondje uit, kosten vereniging… Een inwonende zoon kost iets meer aan voeding, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door de extra kosten voor kleding en persoonlijke hygiëne voor een dochter die thuis blijft wonen.

Samenwonen (of toch nog maar niet)?

Wil je als jongere alleen gaan wonen, dan moet je een veel hoger budget incalculeren: minimaal 1.258 euro of 751 euro meer dan een jongere die onder de vleugels van papa en mama blijft wonen. Het grootste voordeel is er voor inwonende jongeren die aan hun ouders geen kostgeld moeten betalen: ze geven maandelijks 1.035 euro minder uit dan een jongere met een eigen stek. Gaan samenwonen met een partner is een budgetvriendelijkere oplossing om op eigen benen te staan: je hebt een maandelijkse kostprijs van 811 euro voor zover beide partners de kosten delen. Dat zijn de minimaal noodzakelijke uitgaven voor een jongere om menswaardig te kunnen leven. In realiteit zal dat bedrag hoger liggen, omdat het reële uitgavenpatroon van de meeste jongeren hoger ligt volgens de studie. In de berekeningen wordt er wel vanuit gegaan dat alle kosten die de werkende jongere met zijn ouders kan delen, ook daadwerkelijk gedeeld worden. Ook werd verondersteld dat de jongere een eigen pc heeft, niet samen met zijn ouders op vakantie wil gaan, een eigen budget wil besteden voor vrienden en af en toe een beroep zal doen op een systeem van autodelen.

Jongeren geven aan dat ze thuis blijven wonen om te sparen voor een goede financiële start of een eigen stek

Waar zit de winst?

Als je thuis blijft wonen, hoef je niet elke maand huur neer te tellen. Toch betekent dat niet dat de huisvestingskosten helemaal tot nul worden gereduceerd: er zijn extra kosten voor de huur van woning met extra slaapkamer, energie en water, onderhoudsproducten,… Dat brengt de rekening op 65 euro per maand voor een jongere die thuis blijft wonen. Dat is nog altijd minder dan een tiende van wat een jongere die niet thuis woont, uitgeeft qua woonkosten: 680 euro per maand. Vooral de huurprijs van een kwaliteitsvolle éénslaapkamerwoning in Vlaanderen is doorslaggevend, je moet rekenen op 550 euro. Als de kosten met een partner kunnen gedeeld worden, dalen ze tot 349 euro per maand.

Een tweede belangrijke uitgavenpost voor jongeren zijn sociale contacten: een eigen computer, gsm, thuis ontvangen van vrienden thuis, … Als je thuis woont, besteed je gemiddeld 92 euro per maand om je sociale relaties te onderhouden. Als je alleen woont, stijgt dat tot 128 euro per maand. De grootste besparing zit in de kosten voor het internet, het ophalen van het huishoudelijk afval en de provinciebelastingen. Samenwoners geven gewoonlijk elk 95 euro per maand uit.

Bij andere uitgavenposten zoals voeding, ontspanning, veiligheid (bankkosten, familiale verzekering en brandverzekering...), kleding en verzorging zijn de verschillen niet zo groot, maar als je thuis blijft wonen zit je toch telkens in het goedkoopste kamp. Een ‘nestklever’ bespaart maandelijks 24 euro op voeding, 24 euro op ontspanning, 20 euro op veiligheid, 6 euro op mobiliteit en telkens 9 euro op kleding en verzorging in vergelijking met een alleen wonende jongere.