Immotheker Finotheker
  • Wonen

Wat betekent de Vlaamse renovatieverplichting voor jouw woonlening?

Koop je een woning die nog een verplichte energetische renovatie vereist, dan heb je onvermijdelijk bijkomend budget nodig bovenop de aankoopprijs. Dat heeft implicaties voor de hypothecaire lening die je wil afsluiten. Waar moet je rekening mee houden?

1. Strengere voorwaarden

Banken vrezen dat woningen met een slecht energielabel hun waarde niet zullen behouden. Ze zullen dus steeds meer garanties eisen om zich ervan te verzekeren dat de nodige investeringen worden uitgevoerd. Leningen toestaan voor het volledige aankoopbedrag (dus voor een quotiteit van 100%) is bijna helemaal uit den boze. Banken zullen doorgaans bereid zijn om hoogstens 90% van het aankoopbedrag te financieren.

Verder kunnen ze ook garanties eisen omtrent de financiering van de investeringen. Dat kan  bijvoorbeeld door de ontleners te laten bewijzen dat ze genoeg geld hebben om die investeringen te dragen of om te eisen dat er samen met de hypothecaire lening ook meteen een lening wordt aangegaan voor de energetische renovatie.

Wie een woning koopt die nog energetische investeringen vereist, zal daardoor meteen ook al een goed zicht moeten hebben op de nodige werken en de kostprijs ervan. Banken zullen immers een gedetailleerd overzicht eisen van de vereiste werken en hun kostprijs.

2. Rentetarieven afhankelijk van energiescore

Banken zullen ernaar streven om zo veel mogelijk panden met een goede energiescore in hun kredietportefeuille te hebben. Daarbij zullen ze ook hun rentetarieven inzetten. Zo zijn er nu al banken die hun klanten een tariefkorting bieden van 0,2 procent wanneer ze een woning met C-label renoveren naar een woning met B-label. Sommige banken geven zo’n korting wanneer er een renovatielening wordt afgesloten om die werken te financieren, terwijl andere banken de korting pas toekennen op het moment dat de werken zijn uitgevoerd en de eigenaars een gunstiger EPC-certificaat kunnen voorleggen. Dat laatste gebeurt steeds vaker. Wie zo’n lening afsluit, moet er dan wel voor zorgen dat die afspraken en beloften ook duidelijk vermeld staan in de kredietovereenkomst.

3. Kortere looptijden voor woningen met slechtere energiescores

De doelstelling van de overheid is helder: tegen 2050 moet elke woning die van eigenaar verandert een A-label hebben. Hoewel dat nu nog niet het geval is, vrezen banken dat ze op termijn ook gepenaliseerd zullen worden wanneer ze woningen in hun kredietportefeuille hebben die niet voldoende energiezuinig zijn. Ze nemen dus nu al hun voorzorgen om dat te vermijden. Zo staan veel banken een looptijd van dertig jaar niet meer toe en brengen ze de maximale looptijd terug naar 25 jaar. Want als ze vandaag een lening toestaan met een looptijd van 30 jaar, dan zit die tot 2053 in hun kredietportefeuille. Als die woning niet voldoet aan de minimale energielabels kan dat de bank zuur opbreken. Dat is slecht nieuws voor de vele kandidaat-kopers die door de stijgende rentevoeten kiezen voor langere looptijd, om zo het maandelijkse aflossingsbedrag te drukken.

Wil dat zeggen dat langere looptijden helemaal uit den boze zijn? Niet noodzakelijk. Maar banken zullen wel steeds vaker voorwaarden koppelen aan een lening, zoals de verplichting om bepaalde renovaties uit te voeren om te voldoen aan de normen die pas in 2050 zullen gelden.

4. Renovatiekrediet met rentesubsidie

Als je beslist om de energetische werken te financieren via een renovatiekrediet met rentesubsidie, dan is de looptijd van dat renovatiekrediet beperkt tot maximaal 20 jaar. In de praktijk kan de daaraan gekoppelde hypothecaire lening wel een langere looptijd hebben, van bijvoorbeeld 25 jaar. De looptijd van het renovatiekrediet met rentesubsidie zal dan korter zijn, waardoor het maandelijkse aflossingsbedrag voor dat deeltje van het krediet een beetje hoger zal zijn. Hou daar rekening mee zodat je niet wordt verrast door het maandelijkse aflossingsbedrag

Ook belangrijk om te weten over het renovatiekrediet met rentesubsidie: je zal van de overheid een keer per jaar de rentesubsidie uitgekeerd krijgen. De rentesubsidie wordt dus niet verrekend met de maandelijkse aflossing. Het is een belangrijke nuance wanneer je berekent hoeveel geld je maandelijks kan missen om je hypothecaire lening af te betalen.

➡️ Onze experts staan voor je klaar met onafhankelijk en eerlijk advies. Wij vergelijken de voorwaarden van 16 banken om zo voor jou een persoonlijk plan op te stellen. Maak hier online een afspraak bij een van onze 100 kantoren.