Immotheker Finotheker
  • Wonen
  • Nieuws

Wat doet inflatie met je geld?

Wat is inflatie eigenlijk? En wat doet het met je inkomen? Soms werkt inflatie in je voordeel en soms in je nadeel. Daarmee kan je rekening houden in je financiële planning.

Wat is inflatie?

Als de prijzen voor de meeste goederen en diensten stijgen, spreek je van inflatie. Een brood dat 15 jaar geleden nog 1 euro kostte, kost er nu 2. Met hetzelfde geld - 1 euro – kan je nu nog maar een half brood kopen. Je koopkracht daalt bijgevolg door inflatie.

Als de prijzen stijgen, hebben mensen met een geïndexeerd inkomen (dat gekoppeld is aan de index) daar geen last van. De meeste inkomens in België zijn geïndexeerd. Intresten op spaarrekeningen, kasbons en obligaties zijn dat niet.

Als je erop rekent in de toekomst een deel van jouw inkomen te halen uit de intresten op jouw spaargeld en beleggingen, moet je daar dus wel rekening mee houden.

Doe dat zeker als die toekomst nog lang kan duren: het grote bedrag dat je bijeen gespaard hebt voor jouw pensioen, zal binnen 30 jaar niet meer zoveel waard zal zijn als nu. Ook de opbrengst van dat spaarpotje kan hetzelfde lot ondergaan.

Uitgerekend mét inflatie

Als je over pakweg 35 jaar met pensioen gaat en dan een bedrag opzij wil hebben met een huidige waarde van 100.000 euro, hoeveel moet je tegen dan gespaard hebben? Als je ervan uitgaat dat het leven elk jaar 2 % duurder wordt, heb je dan een kapitaal nodig van 177.584 euro om evenveel te kunnen doen met je geld. De rente die je krijgt op je spaargeld of belegging, kan helpen om het effect van inflatie te neutraliseren. Als je kan rekenen op een rente van 7% , moet je elke maand 114 euro opzij zetten om je doel te halen. Bij een rendement van 5% is dat 217 euro en als je maar 2% rente krijgt, heb je dar 361 euro per maand voor nodig.

Nadelig voor spaarders

Inflatie is dus een probleem voor spaarders: als je spaargeld minder opbrengt dan de inflatie, dan kan je er later minder voor kopen dan nu. Het is niet gemakkelijk om beleggingen te vinden die beschermen tegen inflatie.

Zo werkt het in je voordeel

Als je schulden hebt, is inflatie juist interessant: het bedrag dat je als lener moet terugbetalen, wordt steeds minder waard. Betaal je een hypothecaire lening af? Bij iedere loonsverhoging als gevolg van de indexering, wordt de aflossing van jouw lening een kleiner deel van jouw netto-loon.