Immotheker Finotheker
  • Verzekeren

Wat kost een brandverzekering nu echt?

De ene brandverzekering is de andere niet. De verschillen zijn soms groot. Hoeveel kost een brandverzekering nu echt, aan het eind van de rit? Dat krijg je hier duidelijk voorgerekend. 

Hoe wordt de premie van een brandverzekering berekend?

De premie voor brandverzekeringen kan makkelijk tot 40% verschillen door dekkingen, vergoedingslimieten en andere voorwaarden. Veel hangt af van wat jij precies nodig hebt en welk aanbod een verzekeraar je soms tijdelijk kan doen binnen een promotiecampagne, bijvoorbeeld. 

De premie hangt af van de waarde van het gebouw. Die waarde laat je best bepalen aan de hand van een zogenaamd ‘evaluatierooster’. Dit formulier krijg je van de verzekeraar. Dit is een soort vragenlijst aan de hand waarvan de waarde van het vastgoed kan worden bepaald. Vul je het correct in, dan verbindt de verzekeraar zich ertoe het vastgoed niet als onderverzekerd te beschouwen, dus niet de zgn. ‘evenredigheidsregel’ toe te passen en de schade maar gedeeltelijk terug te betalen.

De premie voor de inboedel wordt op een andere manier bepaald: 

  • Op basis van de waarde van het duurste voorwerp in huis
  • Een percentage van de waarde van het gebouw
  • Op basis van jouw eigen schatting

Prijsberekening 

Ben je eigenaar, dan wordt de nieuwwaarde verzekerd, dus ontvang je na schade het bedrag nodig om de woning indien nodig herop te bouwen. 

Ben je huurder, dan moet je slechts de werkelijke waarde laten verzekeren, dat is de nieuwwaarde min de slijtage van de woning: 20 tot 30% minder. Sinds 2019 moeten huurders verplicht een huurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Op die manier zijn eigenaars er zeker van dat eventuele schade aan het gehuurde pand gedekt zal zijn. Het gebeurt wel regelmatig dat de huurder vrijgesteld wordt van die verplichting wanneer de eigenaar een clausule 'afstand van verhaal' opneemt in het contract. Als huurder kijk je best goed na dat de clausule wel degelijk in de huurovereenkomst voorzien is. 

Een voorbeeld: je koopt een woning van 350.000 euro, 1 garage, 1 woonkamer, 1 keuken, 1 badkamer, 3 slaapkamers. Op het moment van berekening was de goedkoopste brandverzekering (gebouw en inboedel) 288 euro per jaar, de duurste 473 euro. Op 20 jaar gaat dat om een verschil van maar liefst 3.700 euro.

Elke situatie is anders. Het is dus belangrijk dat je de brandverzekering afsluit die perfect bij jou past. Hoeveel die kost? Dat berekenen we graag voor jou.