Immotheker Finotheker

Annex 1 : Persoonlijke gegevens Immotheker Finotheker

1. Gegevens Klanten

 • KlantID
 • SN
 • Notities / Opmerkingen
 • Eerste contact
 • Creation
 • OerStatus
 • IPLJID

2. Persoonlijke gegevens

 • Aanspreektitel
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Taal
 • Vorig adres
 • Huidig Adres
 • Toekomstig adres
 • Telefoon
 • Fax
 • GSM
 • Email
 • Ip adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Identiteitskaart nr
 • Nationaliteit
 • Identiteitskaart geldig tot
 • Rijksregisternummer
 • Foto identiteitskaart
 • Identiteitskaart of paspoort voor belg in buitenland, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • Commerciele informatie
 • Bankrekening nr
 • Opleidingsniveau

3. Bijzondere categoriƫn

 • Roker
 • Sport
 • Orgaan donor
 • Lengte / Gewicht
 • Verminderde capaciteit
 • Informatie mbt acceptatie
 • Huidige gezondheidstoestand
 • Medische vragenlijsten
 • Medische rapporten
 • Genetische gegevens
 • Bijkomende vragen hobby's beroep
 • Attest doodsoorzaak

4. Familiale gegevens

 • Burgerlijke staat
 • naam en voornaam echtgenote / partner
 • Huwelijkscontract
 • Informatie over kinderen
 • Gezinssituatie
 • Woonsituatie
 • Sociaal statuut
 • Informatie over familieleden politiek prominente personen

5. Gegevens Omtrent Werksituatie

 • Vroeger beroep
 • Beroep
 • Duur/type arbeidsovereenkomst
 • Pensioenleeftijd
 • Btw nummer
 • Adres werk
 • Werkgever
 • Telefoon werk
 • Fax werk
 • Internetsite
 • Zelfstandige (statuut/oprichting)
 • Sector
 • Politiek prominent persoon
 • Handelsregister nr
 • Rechtspersoon
 • Maatschappelijke zetel
 • Lijst van bestuurders
 • Volledige jaren zonder onderbreking
 • Percentage tewerkstelling

6. Financiƫle Gegevens

 • Eigenaar voor fiscaliteit
 • Eigenaar/huurder
 • Tontine
 • Hoofdelijksolidair aangaan lening
 • Testament
 • Fiscale regio
 • Waarvoor bankrekening gebruikt?
 • Brutoloon
 • Nettoloon
 • Maaltijdcheques
 • Vakantiegeld
 • Dertiende maand
 • Premies
 • Huidige huurinkomsten
 • Toekomstige huurinkomsten
 • Zelfstandige inkomsten
 • Afschrijvingen
 • Belastingen
 • Vervangingsinkomsten
 • Werkloosheidsuitkering
 • Pensioeninkomsten
 • Alimentatie voor kind
 • Alimentatie voor zichzelf
 • Kindergeld
 • Andere inkomsten
 • Gewenste renteniersleeftijd
 • Gewenste pensioenleeftijd
 • Huidig gewenst extra maandinkomen
 • Rentenieren Gewenste Maandinkomen
 • Pensioen Gewenste Extra Maandinkomen
 • Geraamd Wettelijk pensioen
 • Extra Maandinkomen
 • Arbeidsongeschikt Gewenste Extra Maandinkomen
 • Finoapp_mijntoekomst
 • Finoapp_mijnfinancielesituatie
 • Werkloosheidsbedrag
 • Invaliditeitsbedrag
 • Woonkrediet(en)
 • Lopende financieele verbintenissen
 • Roerend vermogen (fiscaal niet fiscaal)
 • Onroerend vermogen
 • Rekeningen - effecten en verzekeringen
 • Beoordeling terugbetalingsmogelijkheden
 • Reeds betaald voorschot/kosten
 • Familiale hulp bij aankoop
 • Inrichtingskosten
 • Overbruggingskrediet
 • % aan te wenden eigen middelen
 • Gewenste spaarbedrag
 • Huidige huur
 • Doel van sparen en beleggen
 • Wijze van sparen en beleggen
 • Horizon sparen en beleggen
 • Wijziging financiele situatie binnen 5 jaar
 • Meeruitgaven pand en familiale toekomst
 • Buffer

7. Aanvraag / voorstel / contract / beheer / schade

Kredieten

 • Doel van het krediet
 • Voorwerp krediet + ligging
 • Aankoop onder btw of registratie
 • Uit de hand of openbaar
 • KI
 • Datum aankoop
 • Datum ingebruikname
 • Eigendomsaandeel
 • Gezinswoning
 • Aktedatum
 • Notaris
 • Risicoprofiel krediet
 • Kredietwaardigheid
 • Gegevens onroerend goed
 • Zekerheidssteller
 • Aankoopprijs
 • Waarde van de woning (gedwongen en vrije waarde)
 • Te ontlenen bedrag
 • Duur
 • Periodiciteit
 • Voorwaarden
 • Rentevoet
 • Referte index
 • Jkp
 • Betalingsachterstallen
 • Is er vrije keuze met betrekking tot sluiten van nevendiensten

Arbeidsongevallenverzekering

 • Sector
 • Halftijds/fulltime

Voer- en vaartuigen

 • Rijbewijs
 • Gegevens voertuig (merk, type, kW, diesel/benzine)
 • Chassisnummer
 • Voornaamste bestuurder
 • Alarmsysteem in kader van diefstal
 • Bestuurders andere dan de verzekeringsnemer
 • Opgelopen veroordelingen
 • Verzekering onder voorwaarden
 • Cursus defensief rijden
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Alcolock
 • Nummerplaat
 • Verzekerde bedragen
 • Vrijstelling (vaste, engelse, flexi)
 • Aantal schadegevalen
 • Aantal ongevallen

Brandverzekering

 • Risicoligging
 • Bouwjaar
 • Aantal ruimten
 • Overstromingen
 • Natuurrampen
 • Detail voorwerpen
 • Duurdere voorwerpen
 • Tuin
 • Zwembad
 • Bijgebouwen
 • Alarmsysteem in kader van diefstal
 • Soort bebouwing
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Welke arbeid wordt verricht
 • Paarden
 • Huispersoneel
 • Aanwezigheid huisidieren

Werkloosheidsverzekering

Levensverzekeringen

 • Risicoprofiel
 • Herkomst van de gelden
 • Doel van de verrichtingen
 • Begunstigden
 • Geassocieerd met politiek prominent persoon
 • Reserve en eindwaarde
 • Overlijdenskapitalen
 • Aanvullende waarborgen
 • Details van de lening
 • Gewaarborgde rendementen
 • Toegekende winstdeelname
 • Aantal eenheden van het beleggingsfonds
 • Netto inventariswaarde
 • Reservewaarde
 • Afkoopwaarde
 • Gestorte premies
 • Uitkeringen
 • Informatie mbt erfrechtverklaringen
 • Voor alle bemiddelde producten
 • Offertes
 • Voorstel
 • Contracten
 • Bijvoegsels
 • Advies en bemiddelingsfiche
 • FACTA CRS
 • Schade dossiers
 • Ereloonnota's
 • Medisch attest