Immotheker Finotheker
  • Wonen

De Vlaamse renovatieverplichting: wat zijn de implicaties voor Brussel en Wallonië?

Vlaanderen is voorlopig het enige gewest in ons land waar een energetische renovatieverplichting geldt. Er wordt verwacht dat Brussel en Wallonië zullen volgen. Desondanks ondervinden zij ook al de gevolgen van de Vlaamse renovatieverplichting. We vertellen je erover in dit blogartikel.

Wat is de Vlaamse renovatieverplichting?

Sinds 1 januari 2023 moeten in Vlaanderen alle woningen met een energieprestatiecertificaat (EPC) E of F binnen 5 jaar verplicht gerenoveerd worden naar minstens een label D. Het langetermijnplan is om stapsgewijs alle woningen naar label A te krijgen tegen 2050.

Energetische renovaties vragen veel investering. Banken gaan er doorgaans van uit dat het gemiddeld 60.000 euro vergt om een huis of appartement met een EPC-score F naar D te brengen. Om uiteindelijke te landen op label A zou nog eens gemiddeld 40.000 euro aan energiebesparende investeringen nodig zijn.

Vlaanderen neemt dus het voortouw in het vergroenen van alle residentiële gebouwen. Brussel en Wallonië hanteren voorlopig nog geen verplichting, maar uiteraard moeten zij ook hun energiedoelen behalen en worden er volop plannen gemaakt. Het is een kwestie van tijd voor zij ook met strengere wetgeving komen.

Banken behandelen alle gewesten hetzelfde

Toch is wat er in Vlaanderen gebeurt ook relevant voor de andere gewesten. Want de strengere energie-eisen hebben een impact op de voorwaarden en criteria die banken hanteren bij het toekennen van een krediet of de rente die ze aanrekenen.

Banken houden rekening met het wettelijke kader en de strengere eisen die vanuit de overheid worden opgelegd. Ze hanteren geen verschillende regels en voorwaarden voor de verschillende gewesten en hanteren de regels van het strengste gewest als norm. Via de banken en hun voorwaarden hebben de Vlaamse regels dus ook een serieuze impact op wie een woning koopt in Brussel en Wallonië.

De Vlaamse renovatieverplichting geldt dus met andere woorden ook voor Brussel en Wallonië via de acceptatiecriteria van de banken.

Energetische voorwaarden zijn zelfs strenger in Brussel en Wallonië

In Vlaanderen spreken we van EPC, maar in de andere gewesten klinkt het net even verschillend:

  • Brussel: EPB, dat staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat
  • Wallonië: PEB, dat staat voor Performance Energétique des Bâtiments

Daarnaast zijn ook de classificaties en bijhorende EPC-berekeningen per kWh’s verschillend. In Brussel en Wallonië liggen de EPC-waarden tussen A en G, waarbij G overeenkomt met een energetisch verbruik van > 345 kWh in Brussel en > 510 kWh in Wallonië. Vlaanderen gaat tot de letter F, dat is > 500 kWh. Daaruit concluderen we dat Brussel en Wallonië strengere energetische voorwaarden hanteren.

Een concreet voorbeeld met een EPC-waarde C:

  • Vlaanderen: 200-300 kWh
  • Brussel: 96-150 kWh
  • Wallonië: 170-255 kWh

In Brussel en Wallonië zal je als eigenaar in vergelijking met je Vlaamse buren extra energiebesparende maatregelen moeten nemen als je een EPC-keuring met label C wil bekomen. Uiteraard heeft dit ook aanzienlijke financiële gevolgen. Een renovatielening is daarom zeker geen overbodige luxe.

Afwachten loont niet

Wachten op de verplichting in Brussel en Wallonië is geen goed idee. Het is slimmer om proactief te investeren in de toekomst. Er wordt een grote druk op de bouwsector verwacht, met prijsstijgingen van materiaalkosten en arbeidskrachten tot gevolg. Daarnaast is het verbeteren van de energieprestatie van je woning ook financieel zeer interessant, zowel in het onderdrukken van de energiekosten, alsook het verhogen van de marktwaarde van je woning.

Eigenlijk is de Vlaamse renovatieverplichting een Belgische renovatieverplichting. De wetgeving in Brussel en Wallonië is nog niet mee, maar in de praktijk wordt de verplichting over heel België gehanteerd. Hoe financier je nu zo’n energetische renovatie? We vertellen je erover in dit blogartikel.

➡️ Wil je graag je plannen met een van onze experts bespreken? Klik hier om gratis een afspraak te maken bij een kantoor in jouw buurt.