Immotheker Finotheker
  • Wonen
  • Nieuws

Een huis kopen: welke kosten moet je incalculeren?

Een huis kopen is een grote investering. Met welke kosten - bij de aankoop en daarna als huiseigenaar - moet je rekening houden om jezelf financieel niet té krap te zetten?

De aankoopsom, die ken je, maar met welke kosten en uitgaven moet je ook rekening houden als je een huis koopt?

Alex Geens, financieel expert van Immotheker Finotheker: “Om een goed overzicht te houden over je financiële situatie, is het belangrijk dat je alle kosten goed incalculeert: de kosten van de aankoop én de kosten die je als eigenaar daarna hebt. Wat betreft de kosten voor de aankoop, heb je kosten die gepaard gaan met het afhandelen van de aankoop van de woning enerzijds en het verkrijgen van de lening anderzijds.”

Betaalt de koper alles?

Alex Geens: “Bij de aankoop van een huis betaalt de koper alle kosten bovenop de aankoopprijs behalve deze die eigen zijn aan de verkoper.

Voor de koper zijn er de kosten die gepaard gaan met de aankoop. Hij of zij moet registratierechten betalen, de erelonen en administratieve kosten van de notaris . De registratierechten moeten binnen de vier maanden nadat de verkoopsovereenkomst is beklonken betaald worden. Dan wordt meestal ook de verkoopovereenkomst officieel gemaakt via een notariële akte. Bij een openbare verkoop wordt de akte opgesteld op het ogenblik dat de openbare toewijzing van de woning aan de hoogste bieder gebeurt. De koper moet binnen de 5 dagen de kosten van de aankoop betalen en krijgt dan meestal 4 tot 6 weken na de dag van de aankoop om de (geboden) aankoopsom te betalen. Als er in de aankoopprocedure voorzien is in een recht tot hoger bod, dan wordt de initiële koper op de hoogte gesteld als er geen bod wordt uitgebracht en beginnen de termijnen van dat ogenblik te lopen. Hou er rekening mee dat bij een openbare verkoop de kosten van de notaris hoger liggen dan bij een onderhandse verkoop. Als het gaat om een gedwongen openbare verkoop, stijgen die kosten nog meer.”

“Voor een openbare verkoop lees je op de gele aanplakbiljetten welke toeslagen betaald moeten worden om je kosten goed in te kunnen schatten. Eventueel vraag je het volledige lastenboek van de verkoop op bij de notaris”

Hoe hoog zijn die registratierechten?

Alex Geens: “Een groot stuk van de de koperskosten bestaat uit de registratierechten. Die hangen af van het kadastraal inkomen van het pand in kwestie, maar ook je persoonlijke situatie speelt mee: heb je kinderen ten laste, heb je andere panden in eigendom? Onder andere die factoren bepalen of het om een groot of klein beschrijf gaat. Ook de ligging speelt een rol: registratiekosten verschillen voor Vlaanderen, Wallonie en Brussel. Met een abattement kan je – als het om je eerste woning gaat – eventueel een korting krijgen op de registratierechten die je moet betalen.

Koop je voor de tweede keer een eigen woning maar heb je je eerste woning verkocht of ga je dat doen, dan kan je een deel van de registratierechten op je eerste aankoop ‘meenemen’, je mag echter geen andere woning in jouw bezit hebben. Als de woning reeds verkocht is worden de registratierechten die je al betaald hebt op die eerste woning verrekend, als je de woning nog moet verkopen gaat het om een teruggave achteraf.

Koop je een nieuwbouwwoning, dan kan het kostenplaatje verschillen naargelang de verkoopsformule. Als je de bouwgrond en de constructie koopt van dezelfde eigenaar, dan betaal je geen registratierechten, maar BTW op alles. In de meeste gevallen worden bouwgrond en woning echter afzonderlijk verkocht en betaal je registratierechten op de bouwgrond en BTW op de constructie.”

Wat betaal je aan de notaris en wat aan de bank?

Alex Geens: “Je betaalt als koper ook notariskosten. Daar moet je een onderscheid maken tussen de kosten voor het werk van de notaris en de kosten die de notaris maakt om de hypotheekinschrijving en alles wat daarbij komt kijken correct af te handelen. Tenslotte betaal je aan de bank ook de administratiekosten van jouw dossier.

Kort samengevat zijn de kosten die verbonden zijn aan je lening de aktekosten voor de hyptheekstelling, het loon voor de notaris en de registratierechten op de hypotheekstelling met de kosten voor de hypotheekbewaarder en de administatieve kosten voor je dossier bij de bank.”

“Calculeer niet alleen de kosten van de aankoop en je lening in, maar ook de hogere kosten die je zal hebben als eigenaar”

Hou rekening met je kosten als eigenaar

Alex Geens: “Wil je ten alle tijde controle houden over je financiële situatie, dan moet je naast het totale kostenplaatje van je aankoop ook rekening houdenmet toekomstige kosten die je zal hebben als eigenaar. Je betaalt niet alleen jaarlijks de onroerende voorheffing op het geïndexeerd kadastaal inkomen, maar de kosten voor herstellingen en onderhoud vallen ook volledig ten laste van de eigenaar, net als een brandverzekering bijvoorbeeld. Voor het normale onderhoud van je woning moet je gemiddeld rekenen op 0,5% van de totale koopsom op jaarbasis. De totale kost kan ook sterk beinvloed zijn door de energiekosten van de woning die vooral bij oudere, niet gerenoveerde woningen wel eens de pan uitvliegen. Hou ook rekening met stijgende kosten voor de ogroeiende kinderen. Kan je nog sparen als je alles verrekent, of ga je in het rood? Ook die rekenoefening hoort erbij, als je wil kijken hoe je financiële toestand is na de aankoop van een huis.