Immotheker Finotheker
  • Pensioen
  • Sparen

Hoeveel geld heb je nodig om de rest van je leven rond te komen?

Nooit geldzorgen voor de rest van je leven, zorgeloos met pensioen... Hoeveel kost dat? Of beter gezegd: hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Je kan berekenen welke som je nodig hebt om financieel afhankelijk te blijven, met de levensstandaard die je gewoon bent. Eens je dat weet, kan je je financiële life-plan gericht uitbouwen.

Hoeveel geld heb je nodig om financieel onafhankelijk te blijven, op korte en op lange termijn? Weinig mensen denken daar systematisch over na, terwijl het toch de basis is voor je financiële gezondheid. Hoeveel geld heb je nodig voor onverwachte uitgaven? Hoeveel kost het ja als je vroeger wil stoppen met werken? Hoeveel kapitaal heb je op het einde van je carrière nodig om probleemloos te kunnen leven tot op je laatste dag? Heel veel factoren spelen mee. Hoe oud ga je worden? Hoe lang gaan je kinderen studeren en wat dat gaat kosten? Gezondheidskosten, veranderingen in de sociale zekerheid en in het pensioenstelsel: er zijn behoorlijk wat onzekere variabelen, maar ga uit van wat je wél weet: je wil comfortabel kunnen wonen, geld genoeg hebben voor de uitgaven die je te wachten staan en je wil genoeg koopkracht hebben om alles wat je nodig hebt te kunnen kopen, ook als je zelf niet meer werkt.

Begin met je buffer

Hoe kan je concreet gaan berekenen hoeveel vermogen of kapitaal je daarvoor nodig hebt? Eerst en vooral moet je zorgen dat je een gezonde financiële buffer hebt. Die buffer is niet bedoeld als spaargeld, om een periode van ziekte of werkloosheid te overbruggen of later, voor je pensioen, maar is het reservepotje voor grotere, onverwachte uitgaven die kunnen opduiken. Herstellingen aan je huis, reparaties aan je auto, de wasmachine die opeens stuk gaat, de extra uitgaven van de eerste schoolmaand... Hoe hoog dat bedrag moet zijn, hangt af van je persoonlijke omstandigheden: ben je single of in een relatie, heb je kinderen? Je buffer zorgt ervoor dat je geen dure, persoonlijke lening moet aangaan op het moment dat die kosten opduiken. De negatieve intresten voor die lening kosten je namelijk meer dan het geld dat je hebt vastgezet, je zou opleveren.

Zorg voor een gezonde buffer, een reservepotje voor onverwachte uitgaven, zodat je daar geen dure persoonlijke lening voor hoeft af te sluiten

Wat zijn je doelen voor de volgende vijf jaar?

Als je een veilige buffer hebt, kan je bekijken wat je doelen voor de komende jaren zijn. Wil je binnen de vijf komende jaren een huis kopen over verbouwen? Wil je investeren in je kinderen? Bekijk welke som je daarvoor nodig hebt. Blijft er daarna nog geld over, dan kan je denken aan je lange termijn-doel: financiële onafhankelijkheid.

Plannen tot ná je pensioen

Om in te kunnen schatten hoeveel geld je je op lange termijn nodig hebt, vraagt nog meer planning en denkwerk. Hoe groot dat bedrag moet zijn, hangt voor een groot deel af van je levensstandaard. Om die te bepalen, kan je een huishoudboekje bijhouden met al je grote en kleine uitgaven. Je kan ze ook berekenen door je te baseren op je huidige gemiddelde maandinkomen en daar alle uitgaven af te trekken die je niet meer zal hebben een keer je op pensioen bent omdat je huis dan afbetaald is, je kinderen uit huis zijn... Dat bedrag heb je maandelijks nodig om je huidige levensstandaard aan te kunnen houden.

Natuurlijk moet je naar de toekomst toe rekening houden met inflatie. De prijzen voor de meeste goederen en diensten stijgen. Het gevolg is dat je voor hetzelfde geld minder kan kopen; jouw koopkracht daalt dus. Een brood dat 10 jaar geleden nog 1 euro kostte, kost nu 2 euro. Dus kan je met hetzelfde geld, 1 euro, nog maar een half brood kopen. Om je een idee te geven van een realistisch inflatieniveau dat je kan gebruiken om je uitgaven in te schatten: vanaf midden de jaren 80 van de vorige eeuw schommelt de inflatie rond de 2% per jaar. 2% is ook de doelstelling van Europese Centrale bank. Ga je over pakweg 20 jaar met pensioen? Reken dan per jaar 2 % extra bij dat maandelijkse bedrag om je koopkracht te houden.

Reken je totale pensioen uit

Om het inkomen dat je hebt na je pensioen goed in te schatten, moet je de verschillende pijlers van je pensioen optellen. Je kent je wettelijke pensioen, maar ook het bedrag dat je spaarde via een groepsverzekering op het werk of als vrij aanvullend pensioen als zelfstandige of je Individuele Pensioen Toezegging als je je eigen bedrijf hebt, moet je daarbij tellen. Als je zelf doet aan pensioensparen met fiscaal voordeel of een individuele levensverzekering hebt afgesloten, tellen die bedragen ook mee. Als je eigen huis is afbetaald hoef je geen huur te betalen en zullen je woonlasten als gepensioneerde lager zijn, ook dat verhoogt het geld dat je ter beschikking hebt. Tenslotte is er ook nog het vermogen dat je bijeen spaarde zonder fiscaal voordeel en eventueel heb je ook nog inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur van vastgoed, of blijf je misschien toch nog bepaalde betaalde opdrachten doen na je pensioen... Zo krijg je een duidelijk idee van het bedrag dat je maandelijks ter beschikking zal hebben na je pensioen.

Weet jij hoeveel pensioen je later krijgt? Alleen zo kan je uitrekenen welk kapitaal je nodig hebt om je levensstandaard aan te houden

Hoe zit het met je pensioenkloof?

Weet jij al hoe hoog je pensioen zal zijn? Het zal waarschijnlijk lager zijn dan het salaris dat je verdient. Het verschil tussen je laatste salaris en het pensioen dat je krijgt, heet je pensioenkloof. Pas als je de hoogte van je pensioen kent, kan je uitrekenen welk bedrag je nodigt hebt om je pensioenkloof aan te vullen en welk kapitaal je daarvoor nodig hebt bij je pensioen. De grootte van dat kapitaal hangt niet alleen af van je pensioenkloof en de jaarlijkse inflatie van minstens 2 %, maar ook van het rendement dat je op je gespaarde kapitaal kan krijgen vanaf je pensioen. En ook belangrijk: wil je dat het pensioenkapitaal intact moet blijven tot na jouw overlijden voor je erfgenamen, of niet?

Tijd om te beleggen

Om het nodige kapitaal te verzamelen tegen je pensioen, is het uiteraard belangrijk om een goede beleggingsstrategie te kiezen, zodat je vermogen aangroeit. Beleggen kan op een riskante en op een minder riskante manier. Als je een hoog rendement nastreeft, zal je meer risico moeten nemen dan voor een lager rendement. Bij een hogere kans op hoog rendement hoort een hogere kans op tegenvallers.

Wat voor jou het beste is, hangt af van verschillende factoren. Een eerste belangrijke factor is tijd: hoeveel jaar heb je om je belegging te laten renderen? Hoe meer tijd, hoe makkelijker het is om meer risico te nemen en offensief te beleggen. Eventuele verliezen zijn nog makkelijk goed te maken als je horizon nog 15 of 20 jaar weg ligt. In vijf jaar is dat al een stuk moeilijker en kan dat dramatisch eindigen.

Daarnaast moet je ook je risico’s goed inschatten. Als je veel risico moet nemen om je doel te bereiken, moet je overwegen of je dat wel wil. Neem je de kans voor lief dat het niet lukt - en je het na je pensionering met veel minder moet doen - of weet je nu al dat je daar slecht van slaapt en kies je voor minder risico - met de lagere, maar zekerdere uitkomst die daarbij hoort? En welk rendement heb je nodig om je doel te halen?

Om dat in te kunnen schatten, heb je heel wat financieel inzicht en kennis nodig.

Een onafhankelijke financiële adviseur zoals Immotheker Finotheker kan je helpen om jouw situatie goed te analyseren en de best mogelijke beleggingsstrategie uit te werken.