Immotheker Finotheker
  • Sparen

Hoeveel moet je opzij zetten voor de studies van kinderen

Het kot, de boeken, het leef- en inschrijvingsgeld: studerende kinderen kosten geld. In dit blogartikel vertellen we je op hoeveel je moet rekenen om de vervolgopleiding van je kroost te bekostigen.

Zoon- of dochterlief heeft de middelbare school af en gaat verder studeren. Een grote stap, ook financieel. Een professionele bachelor aan een hogeschool duurt minstens drie jaar. Voor een academische masteropleiding heb je minstens vier à vijf jaar nodig.

Veel jongeren gaan tegenwoordig zelfs nog voor een bijkomende opleiding om hun kansen op een goede job te vergroten. De meeste ouders willen graag de opleiding van hun kinderen betalen. Hoeveel moeten ze daarvoor opzij zetten? 

Na een interne bevraging blijkt dat 4 op 10 ouders niet meer kunnen sparen van zodra hun kinderen hogere studies opstarten. Het is dus duidelijk dat studerende kinderen een grote hap nemen uit het gezinsbudget.

Wat kost een studerende jongere in België gemiddeld?

In 2023 moet je rekenen met een kostprijs van €14.103 per jaar voor een kotstudent en €9.331 voor een pendelstudent.

Volgens een studie van het Centrum voor budgetadvies en –onderzoek (Cebud) kost een jongere die in het academiejaar 2022-2023 studeerde aan de hogeschool en op kot gaat gemiddeld €16.281, een pendelstudent €10.740 euro. Studeren aan de universiteit kost gemiddeld €40 minder. Als je recht hebt op een studietoelage dalen de totale jaarkosten tot €15.317 voor een kotstudent en €9.777 voor een pendelstudent. 

Hoe sterk zijn de studiekosten gestegen in de laatste 10 jaar?

In 10 jaar tijd zijn de studiekosten met zo’n 18% gestegen – dat is meer dan de inflatie. Bovendien dreigt het inschrijvingsgeld ook nog eens omhoog te gaan.

Wat kost een kotstudent in België gemiddeld?  

De kosten voor een kot nemen een grote hap uit het studiebudget en zijn in de afgelopen jaren steeds sneller gaan stijgen. Daar zijn twee redenen voor:

  • De stijgende vraag is zeker een oorzaak, en tegelijk zorgt het feit dat jongeren er gemiddeld langer over doen om een diploma te halen er ook voor dat er minder koten beschikbaar zijn.
  • Dit tekort aan koten wordt ingevuld door nieuwbouw in het luxesegment, wat de prijzen nog verder opdrijft.

Reken maar uit: voor een studie van vijf jaar betaal je al snel €80.000. Als je begint te sparen vanaf de geboorte van je kind, moet je met een inflatie van 2% per jaar dus op 18 jaar tijd een kapitaal van €99.977 voorzien. Dat komt neer op een maandelijks spaarbedrag van €463. Studiekosten stijgen bovendien sneller dan inflatie, dus die som zal ongetwijfeld nog hoger oplopen.

Wat kost een pendelstudent per jaar in België?  

De grote kost van een kot valt weg, maar dat betekent helaas niet dat studeren echt goedkoop wordt. Een pendelstudent kost gemiddeld €10.740 per jaar. Na een studie van gemiddeld vijf jaar is dat ruim €53.000. Als je begint te sparen bij de geboorte van je kind en rekent op een inflatie van 2% per jaar, moet je een kapitaal van €65.699 voorzien, dus €304 per maand.

Niet sparen, maar investeren in de kinderen 

In tegenstelling tot in Nederland of in Amerika wordt de studie van de kinderen in België bij de meerderheid van de studenten door de ouders betaald, zelfs al wegen deze kosten dus aanzienlijk op het gezinsbudget.

Als je als ouder(s) de studie van je kind kan bekostigen, is dit de beste investering in een goede financiële start en een beloftevolle toekomst.