Immotheker Finotheker

Ultieme spreiding voor jouw gemoedsrust

We gokken nooit op 1 bedrijf of 1 sector, maar spreiden 75% van je portefeuille zo breed mogelijk over sectoren en landsgrenzen heen. Dat doen we via een universum van aandelenfondsen en ETFs die wereldwijd beleggen in zowel grote, middelgrote als kleine bedrijven. De referentieportefeuille van ORIZON bevat 99% van alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld (meer dan 9000).

Actief beheer om geen enkele opportuniteit te missen

Snel inspelen op de veranderende markt is essentieel om je geld te laten groeien. Daarom wordt 25% van je portefeuille actief beheerd om in te spelen op marktopportuniteiten en snel te schakelen als risico’s ingedekt moeten worden. De dagelijkse opvolging van je beleggingen staat garant voor een mooie rendabiliteit.

De 3 beloftes van ORIZON

Kostenbewust

We kiezen voor de meest efficiënte beleggingsinstrumenten én alle aan- en verkopen gebeuren tegen een zeer lage kost. De portefeuille bestaat vooral uit breed gediversifieerde ETFs en index fondsen met een lage jaarlijkse beheerkost. Het overige deel van de portefeuille is belegd in actief beheerde fondsen via goedkope 'institutionele' deelbewijzen, die normaliter aan grote beleggers zijn voorbehouden. Zo geniet je volop van de schaalvoordelen van ORIZON.

Duurzaam

Duurzame beleggingen zijn cruciaal voor de toekomst van onze planeet. Tegelijk wil je niet aan rendabiliteit inboeten. Daarom kiezen we fondsen die duurzaam beleggen of zelfs een duurzaam objectief nastreven zonder dat dit ten koste gaat van het rendement.

Veilig

Je beleggingen worden dagelijks opgevolgd door ShelteR Investment Management en het investeringscomité dat een volledig onafhankelijke selectie van beleggingsinstrumenten maakt. Je hoef dus zelf niet in en uit diverse fondsen te stappen en betaalt geen bijhorende kosten. Voor de ultieme bescherming is er een stop-loss via ORIZON Protect.

Kies ORIZON Protect voor de ultieme bescherming

In je ORIZON beleggingsstrategie kun je kiezen voor de extra veiligheid van een stop-loss beschermingsmechanisme, dat noemen we ORIZON Protect. ORIZON Protect streeft naar een betere bescherming bij onverwachte koersdalingen door de beleggingen te verkopen bij grote neerwaartse beursbewegingen of in situaties wanneer er veel stress heerst op de financiële markten. Zo een stop-loss/herinstap mechanisme biedt tegelijk de kans om te profiteren van zware beursdalingen en mogelijks zelfs het toekomstige beleggingsrendement te verhogen.

Hoe werkt een stop-loss?

Een stop-loss is een mechanisme waarbij beleggingen verkocht worden wanneer zich een scherpe beursdaling heeft ingezet. Dit vermijdt dat de verliezen uitgediept worden. Er wordt pas terug belegd wanneer de beurs een remonte heeft ingezet. Doordat de stop-loss bij al onze klanten geactiveerd wordt bij dezelfde koersdaling, gebeurt dit zonder tijdsverlies en aan de laagst mogelijke kost. Ook de herinstap bij een koersstijging gebeurt collectief. Daar win je bij als belegger! En we zorgen ervoor dat dit volledig zonder jouw tussenkomst gebeurt zodat jij op beide oren kunt slapen.

Bekijk hier onze studie 'Met of zonder stop-loss?'.

Maak kennis met het investeringscomité

Maak kennis met de gezichten en hersenen achter ORIZON. Het investeringscomité is opgericht door de onafhankelijke vermogensbeheerder en staat in voor de uitvoering van de beleggingsstrategie. Het waakt erover dat je geld deskundig wordt belegd en het stuurt de portefeuille bij als de marktomstandigheden veranderen. 

Het ORIZON investeringscomité bestaat uit Tim Vanvaerenbergh, Christel Buijsen, Jan Longeval en John Romain. Wat vinden zij van de ORIZON beleggingsstrategie?

80% van de fondsen presteert slecht. Daarom moet je het soms wat verder gaan zoeken en enkel de beste fondsen wereldwijd selecteren, zoals we bij ORIZON doen.

Tim Vanvaerenbergh
Tim Vanvaerenbergh Head of Investments ShelteR

Doorgaans betalen beleggers veel te veel kosten voor wat ze ervoor terugkrijgen. Bij ORIZON houden we daarom de kosten zo laag mogelijk zodat beleggen via een onafhankelijk vermogensbeheerder toegankelijk wordt voor iedereen.

Christel Buijsen
Christel Buijsen Beleggingsspecialiste Immotheker Finotheker

Bij ORIZON combineren we de diversifiërende kracht van passief beheer met de flexibiliteit van actief beheer om maximaal in te spelen op de opportuniteiten van de markt. Deze combinatie maakt ORIZON uniek.

Jan Longeval
Jan Longeval Beleggingsexpert, Professor of Finance

Onze ORIZON beleggingsstrategie geeft iedereen de mogelijkheid terug te kunnen sparen door hun geld voor hen te laten werken. Noem het gerust private banking voor elk budget.

John Romain
John Romain Oprichter Immotheker Finotheker

Hoe presteerde ORIZON vorig kwartaal?

Elk kwartaal nodigen we onze vermogensbeheerder uit in onze studio om toelichting te geven over de prestaties van ORIZON. En uiteraard ook om vooruit te blikken naar de volgende maanden.

Onze totaalaanpak maakt het verschil

Jij bent ons startpunt

We vertrekken nooit vanuit producten, maar altijd vanuit mensen: wie ben je, in welke levensfase zit je en wat zijn je doelen op korte en lange termijn?

Je levensstijl is onze job

We kiezen samen welk woonkrediet, verzekering, belegging of pensioenspaarplan het best past bij jouw levensstijl. En we begeleiden je bij het afsluiten ervan.

We volgen levenslang op

Je leven is altijd in verandering. Daarom helpen we je in elke levensfase de juiste keuzes te maken. En we laten je weten wanneer het tijd is om te veranderen.

Belangrijke informatie: deze fiche is een commercieel document en houdt geen juridische informatie in. Alleen de algemene voorwaarden, het document met bijkomende precontractuele informatie en de essentiële-informatiedocumenten zijn rechtsgeldig. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar op eenvoudig verzoek bij Immotheker Finotheker of op uw Immotheker Finotheker Planbewaker. De waarde van uw belegging kan schommelen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico’s worden gedragen door de verzekeringnemer. Op uw Planbewaker kan u terecht voor de waarde van uw belegging.

Minstens jaarlijks ontvangt u een jaarlijks overzicht van de verzekeringsmaatschappij van de evolutie van uw contract. De beleggingsbeslissing mag niet alleen op basis van rendement worden genomen. Alvorens in dit product te beleggen, is het noodzakelijk om na te gaan of u de kenmerken ervan en meer bepaald de eraan verbonden risico’s goed hebt begrepen, en of de beoogde transactie geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen, uw duurzaamheidsvoorkeuren en uw financiële situatie en beleggingshorizon.

De taksen en kosten verbonden aan het verzekeringsproduct alsook het minimum in te leggen bedrag en de beheerskosten van het fonds worden vermeld in de algemene voorwaarden, de documenten met bijkomende precontractuele informatie en het Essentiële informatiedocument. We nodigen u uit deze documenten aandachtig te lezen.