Immotheker Finotheker
  • Pensioen

Op welke leeftijd moet ik beginnen met pensioensparen?

Wist je dat je pensioen maandelijks slechts 50 tot 70 procent van je laatste loonfiche zal bedragen?  Voor veel jonge mensen lijkt het pensioen verder weg dan ooit – want je werkt toch minstens tot je 67ste – maar toch zou je er nu al aan denken. Als je je levensstijl wilt behouden na je pensioen, of zelfs gewoon wilt rondkomen, zal je je wettelijk pensioen moeten aanvullen. Dus wanneer moet je dan starten met pensioensparen?

Zo vroeg mogelijk starten met pensioensparen

Vanaf het moment dat je 18 bent, kan je beginnen met pensioensparen. Dat wil niet zeggen dat dit altijd interessant is: je vermogen opbouwen is complexer dan gewoon zo vroeg mogelijk beginnen met pensioensparen. Zo is ook een eigen huis ongetwijfeld een essentieel onderdeel van je pensioenplan, en zal je in de eerste jaren van je loopbaan veel andere financiële keuzes moeten maken. Toch mag je je pensioen niet vergeten. Een extra inspanning als je jong bent, kan je later namelijk een comfortabel leven bezorgen terwijl je je opgebouwde levensstijl kan aanhouden.

Veel jonge mensen redeneren dat ze later wel zullen sparen, als ze minder uitgaven hebben en meer verdienen. Traditioneel bleek dit deels ook te kloppen, maar de tijden zijn veranderd. Loopbanen zijn niet meer zo rechtlijnig en 50-plussers vinden nog moeilijk aansluiting op de oververhitte arbeidsmarkt. Door de hoge kosten, vallen ze minder in de smaak dan jongere werkkrachten dus de werkzekerheid die we 20 jaar geleden nog als normaal beschouwden wordt zeldzaam. En zelfs als je aan het werk blijft tot aan je pensioen, is dat nog geen garantie dat je loon in dezelfde curve zal stijgen.

Verschillende formules van pensioensparen

Kies je voor een pensioenspaarverzekering met een gewaarborgde interestvoet, dan levert vroeg beginnen een dubbele winst op: enerzijds zal de gespaarde som op het einde van de rit veel groter zijn, anderzijds zal ook de interest hoger oplopen, omdat het geld over een veel langere periode opbrengt.

Opteer je voor een tak 23 pensioenspaarverzekering, dan heb je het voordeel dat eventuele zwakkere resultaten over een langere periode goedgemaakt kunnen worden. Een tak 23 pensioenspaarverzekering geeft je mogelijk uitzicht op een hoger rendement dan een oplossing in tak 21, maar dit gaat gepaard met een groter risico. Een kijkje nemen naar de verschillende formules? Probeer onze handige tool eens voor een simulatie van pensioensparen.

Ben ik te oud om te starten met pensioensparen?

Het antwoord op deze vraag is bijna altijd: nee! Zelfs op je 60ste kan je perfect starten met pensioensparen; de bovengrens is 64. Wie over een kleiner aanvullend pensioen beschikt omdat hij laat met pensioensparen begonnen is, zal er altijd beter voor staan dan iemand die het enkel moet stellen met zijn of haar wettelijk pensioen. Vanwege de beperkte tijdshorizon zal het bedrag dat nog bijeen gespaard kan worden, natuurlijk niet te vergelijken zijn met dat van iemand die op 25-jarige leeftijd al met pensioensparen is begonnen. Maar zelfs als je 5 tot 10 jaar aan pensioensparen doet, kan je al een mooie meerwaarde realiseren.

Een gouden tip voor laatbloeiers: begin voor je 55

Wie voor zijn 55 jaar start met pensioensparen, beschikt nog over één mogelijkheid om zijn voordeel te maximaliseren. Normaal wordt er op je 60ste een anticipatieve heffing van 8% toegepast. Dit betekent echter niet dat je op dat moment moet stoppen met pensioensparen. Integendeel: tussen 60 en 64 verder aan pensioensparen doen, is zelfs heel interessant. Op de premies die je dan stort, geniet je nog altijd het fiscale voordeel, maar op het kapitaal dat met de premies opgebouwd wordt, betaal je geen belastingen meer.

Dat wordt anders als je pas op je 55 jaar of later begint met sparen. In dat geval loopt je contract minstens 10 jaar, maar je mag slechts storten met belastingvoordeel tot je 64ste. De eindbelasting van 8% wordt geheven bij de uitbetaling of op de tiende verjaardag van het contract. Na je 55 jaar verlies je dus de mogelijkheid om in de latere jaren van het contract fiscaal voordelig te storten zonder eindbelasting.

De boodschap is dus: begin altijd… zo vroeg mogelijk. Zelfs als je al 50 jaar jong bent!