Immotheker Finotheker
  • Wonen

Alleen een woning kopen, wat zijn de mogelijkheden?

Kopen als alleenstaande wordt steeds moeilijker als we de media moeten geloven. Maar is dat wel zo? Wij doken in onze statistieken, ontdekten de verhalen van verschillende klanten die alleen hun woning kochten en spraken met onze jurist-erenotaris over alternatieve oplossingen. Je ontdekt het allemaal in dit artikel!

Alleenstaanden kopen op latere leeftijd dan koppels

Uit onze cijfers van 2020 blijkt dat 35% van onze klanten alleen een woning koopt. De gemiddelde aankoopprijs van de woningen aangekocht door startende singles, is gestegen met bijna 42% van net geen 160.000 euro in 2007 naar net geen 227.000 euro in 2020. De gemiddelde leeftijd van singles die een woning kochten, steeg ook van gemiddeld 34 jaar naar gemiddeld 37 jaar.

Dat alleenstaande kopers steeds ouder zijn op het moment van hun aankoop, is o.a. te verklaren door verschillende maatschappelijke veranderingen, merkt onze jurist-erenotaris Gaby Maquoi op. “Jongeren studeren steeds langer, willen na hun studies graag nog een verre reis maken en denken daarna pas aan settelen en een eigen woning kopen. Anderen hebben al een huwelijk achter de rug of gaan na jaren samenwonen terug hun eigen weg en zijn op zoek naar een nieuwe stek.”

Een andere reden voor de steeds hoger wordende leeftijd waarop alleenstaanden iets kopen, is de financiële kant van het verhaal: doordat steeds meer kredietinstellingen maar tot maximum 80% van de aankoopsom ontlenen, in uitzonderlijke gevallen tot 90%, wordt het deel eigen inbreng dat nodig is voor de aankoop alsmaar groter. Tel daarbij nog de registratierechten en notariskosten die je in handen moet hebben en je komt al snel tot een aardig bedrag dat op tafel moet liggen om je droomwoning te kunnen kopen.

Alleenstaanden blijven vaak langer in Hotel Mama of gaan eerst een paar jaar huren, zodat ze hun eigen inbreng bijeen kunnen sparen. Sommigen kunnen dan weer rekenen op financiële steun van hun ouders.

Co-housing, mede-eigendom en huurkoop als mogelijk alternatieve manieren van kopen

Maatschappelijke veranderingen zorgen er niet alleen voor dat er op een latere leeftijd wordt gekocht maar ook dat er op een andere manier wordt aangekocht.

“Hierbij denk ik aan co-housing waarbij de grote boerderij of de oude school wordt omgebouwd naar meerdere kleinere wooneenheden. De koper wordt eigenaar van zijn woning en tuin en kan daarnaast ook genieten van een aantal gemeenschappelijke ruimtes zoals bijvoorbeeld een wasruimte, weide of binnenkoer, en gemeenschappelijke voorzieningen, zoals autodelen, tuingerief, etc. Zo blijven de algemene kosten toch binnen de perken,” zegt Gaby.

Doordat bij deze projecten ook gestreefd wordt naar een samenbrengen van generaties heeft dit nog als bijkomend voordeel dat het jonge koppel kan aankloppen bij de buur om eens bij de kinderen te blijven of de gepensioneerde buur kan rekenen op de andere medebewoners voor het halen van de boodschappen.

Niet alleen co-housing zit in de lift maar ook het ‘samen’ aankopen: na het afstuderen blijven jongeren dikwijls ‘plakken’ in de stad waar zij hun opleiding hebben gevolgd. Door de hoge vastgoedprijs hebben zij niet de mogelijkheid om alleen een woning aan te kopen, maar samen met studiegenoten/vrienden biedt dikwijls wel de oplossing.

Zo is er ook het ‘samen’wonen onder één dak van verschillende generaties zoals het zorgwonen of kangoeroewonen dat enerzijds een oplossing biedt voor de verzorging en opvang van de oudere generatie maar anderzijds juist dat financiële duwtje in de rug is voor de alleenstaande om een pand te kunnen kopen.

Toch gehecht aan een eigen stekje zonder verdere betrokkenheid van familie, buren of vrienden? Wat dacht je van een huurkoop? “Bij deze vorm van ‘kopen’ wordt de woning eerst voor een afgesproken periode gehuurd met mogelijkheid om na verloop van deze termijn de woning te kopen tegen een vooraf overeengekomen prijs, eventueel na aftrek van de betaalde huurprijs (geheel of gedeeltelijk). Hierdoor kan je aan den lijve ondervinden of je wel de goede keuze hebt gemaakt. Blijkt dat niet het geval, geen nood. De huur kan worden opgezegd zonder verder verplichtingen en je kan je zoektocht verderzetten,” vervolgt Gaby.

Deze klanten kochten alleen hun woning

Bij Immotheker Finotheker weten we dat er voor veel singles de mogelijkheid bestaat om alleen een woning aan te kopen. Een andere kijk op ‘kopen’ en een deskundige begeleiding door onze adviseurs maken dat we ook voor jou, rekening houdend met je persoonlijke wensen en behoeften, de gepaste financiële oplossing vinden. We denken graag mee over jouw (financiële) toekomst. Dat blijkt ook uit de reacties van onze klanten!

Zo kon Regina haar droomappartement kopen voor haar pensioen zonder dat de gezinswoning al verkocht is, kon Johanna met een extra financieel duwtje van haar ouders alleen haar huis kopen, kocht Bob zijn eerste appartement en kon hij nog wat spaargeld investeren in zijn zaak en kon Steven het appartement dat hij al enkele jaren huurde overnemen van zijn huisbaas.